ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Το Συνέδριο του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου Οκτωβρίου 2015 στο χώρο του σπουδαστηρίου στο κτίριο που στεγάζεται το τμήμα.


 Υπόδειγμα άρθρου για την υποβολή εισηγήσεων

Δημώδης Βυζαντινή λογοτεχνία

Ο όρος δημώδης βυζαντινή λογοτεχνία χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ελληνική λογοτεχνική παραγωγή των βυζαντινών χρόνων που είναι γραμμένη σε μη λόγια γλώσσα. Οι απαρχές της χρησιμοποίησης στην λογοτεχνία μιας γλώσσας που πλησιάζει την κοινή εντοπίζονται στον 12ο αι., σε κείμενα όπως ο Διγενής Ακρίτης και τα Πτωχοπροδρομικά ποιήματα. Ο όρος «βυζαντινή» στα σχετικά εγχειρίδια χρησιμοποιείται συνήθως με μια σημασία κάπως ευρύτερη από τα αυστηρά χωρικά και χρονικά όρια της βυζαντινής αυτοκρατορίας και συμπεριλαμβάνει και έργα που γράφτηκαν σε περιοχές που είχαν περιέλθει σε δυτική κυριότητα (όπως το Χρονικό του Μορέως και την πρώιμη κρητική λογοτεχνία) ♦


Συμμετέχοντες

  1. Χρυσογόνης
  2. Βερόνης
  3. Παραδείσης
  4. Εφρόνιος
  5. Δημοκράτης
  6. Ερμόδωρος

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Σημαντικές ημερομηνίες

⇒10 Οκτωβρίου 2015
⇒ 15 Οκτωβρίου 2015
⇒ 10 Νοεμβρίου 2015

Advertisements